Duyurular
Haberler

Amaçlar :

Türk halk müziği konusunda farkındalık oluşturmak öz kültürümüzün önemli temel taşlarından halk müziğimiz hakkında üniversitemiz öğrencilerinin nitelikli bilgiye ulaşmasını sağlam, temel müzikal bilginin öğrencilere kazandırılmasına yardımcım olmak, bunula birlikte enstrüman çalma merakı içinde olanları yönlendirmek, kavram hakkında akademik camia ile öğrencilerin buluşmasını sağlamak, atölye, çalıştay vb. çalışmalarla güncel bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmak toplumun temel amaçlarıdır. Bunu yanı sıra çeşitli etkinliklere katılarak üniversitenin isminin duyurulmasına katkıda bulunmak, konser ve dinleti etkinlikleri ile kültürümüzün canlı tutulmasına yönelik çalışmalar yapmak topluluğun amaçları arasında sayılabilir.

 

Faaliyetler:

Yukarıda ki amaç ve hedefler çerçevesinde uygun konularda sempozyum ve bilimsel aktivite düzenlemek, çeşitli sanatçılarla teknik bilgi ve uygulama içeren atölye çalışmaları yapmak, konser ve dinletiler gerçekleştirmek, halk müziğinde ün yapmış sanatçılarla ilgili toplantılar vs. düzenlemek, konser organizasyonları yürütmek topluluğun faaliyetleri arasında yer almaktadır.

 

Etkinlikler
...